- VIP 0

Lưu ý! Điền đúng tên đăng nhập và mật khẩu, phân biệt chữ IN HOA và chữ thường!
Lưu ý! Việc mua bán tài khoản game BẮT BUỘC phải thông qua Admin Ngô Văn Tiên trước khi thực hiện giao dịch nhằm tránh trường hợp lừa đảo. Nếu không thông qua sẽ không hỗ trợ đổi sđt và bất kỳ thắc mắc nào. Sẽ tính phí tùy giao dịch.

          Chưa có tài khoản ➣ Đăng ký ngay