Lưu ý! THAM GIA NHÓM ZALO ĐỂ NHẬN CODE HÀNG NGÀY,CODE VINH DANH VÀ SỰ KIỆN MỚI NHẤT - CLICK ĐỂ THAM GIA NGAY

THAM GIA SỰ KIỆN LOAN TIN MÁY CHỦ NHẬN NGAY 20 TRIỆU KNB - CLICK ĐỂ THAM GIA NGAY

ID Gift Code Trạng Thái
1 Tham gia nhóm ZALO để nhận code hàng ngày Có thể sử dụng
2 TKKHVIP999 Có thể sử dụng
3 TKKHVIP9999 Có thể sử dụng
4 TKKHVIP888 Có thể sử dụng
5 TKKHVIP8888 Có thể sử dụng
6 ZALO150MEM Có thể sử dụng
7 ZALO200MEM Có thể sử dụng
8 ZALO250MEMBER Có thể sử dụng
9 ZALO300MEM Có thể sử dụng
10 ZALO350MEM Có thể sử dụng
11 CODEUPDATE1909 Có thể sử dụng
12 CODEUPDATE2009 Có thể sử dụng
  • Nếu chưa thanh toán hoặc muốn thanh toán lại vui lòng:
  • 1. Thực hiện chuyển tiền bằng hình thức chọn từ trước (VD Momo, Bank,...)
  • 2. Chuyển tiền với Số tiền và Nội dung trong phần lịch sử giao dịch
  • 3. Chờ 2-3 phút để hệ thống kiểm tra và chuyển xu
  • Chú thích các trạng thái:
  • Chờ thanh toán: hệ thống đang kiểm tra các bạn đã thanh toán chưa
  • Đã thanh toán: thanh toán thành công chờ hệ thống thêm xu
  • Hoàn thành: giao dịch thành công kiểm tra xu trong tài khoản
  • Bị hủy: giao dịch thất bại